حوزه صنعت   

  

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) شرکت پتروشیمی کارون

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) شرکت ملی حفاری ایران

 

حوزه دانشگاه   

 پورتال پایان نامه های ارشد و دکتری دانشگاه ماهشهر   

سایت دوازدهمین گردهمایی معاونین پژوهش و فناوری دانشگاههای کل کشور  

سامانه مرکز انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان   

سامانه مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه ماهشهر   

سامانه جامع مرکز آموزش نیروی انسانی ( ویژه تمامی واحدهای استان خوزستان) دانشگاه استان خوزستان   

سامانه مرکز مطالعات نیروی انسانی دانشگاهها استان خوزستان   

پورتال اطلاع رسانی باشگاه پژوهشگران ماهشهر - اهواز   

سیستم صدور کارت شناسایی ویژه همایشها دانشگاه ماهشهر   

سامانه اعلان فیش حقوقی دانشگاه ماهشهر   

سیستم صدور کارت شناسایی امتحانات دانشگاه ماهشهر   

سیستم مدیریت مهمانسرا و پانسیون دانشگاه دانشگاه ماهشهر   

سایت نظرسنجی سلف سرویس دانشگاه دانشگاه ماهشهر   

سیستم اتوماسیون آمار و انبارداری سلف سرویس دانشگاه ماهشهر