مكانيزاسيون گردش كار و ارتباطات در شركت‌هاي كوچك و متوسط                 

اتوماسيون اداري و گردش كارها در سازمانها با استفاده از ابزارهاي آماده يكي از روشهايي است كه كمك مي‌كند سازمان‌ها با صرف زمان و هزينه اندك بخش عمده‌اي از نيازمنديهاي خود در حوزه اتوماسيون را پوشش دهند. اين شركت با ارائه راه حل خود مبني بر محصول Share Point از شركت مايكروسافت و بهره‌گيري از ساير محصولات مرتبط، توانمندي‌هاي زير را در اختيار كاربران خود در سازمان‌ها قرار مي‌دهد:

 

o       اتوماسيون كامل گردش كارها

o       سيستم‌ مكانيزه مديريت مستندات

o       سيستم‌ كنترل پروژه